21 Baza Lotnictwa Taktycznego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacja o przetwarzaniu danych na potrzeby Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) informuję, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Dowódca 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego, ul. Połczyńska 32, 78-301 Świdwin

2)  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – 21blt@ron.mil.pl,  telefonicznie: 261 533 252

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 21. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO, na podstawie ustawy o ZFŚS oraz przepisów o służbie wojskowej.

4) Odbiorcą danych osobowych będą podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych lub podmioty działające na podstawie przepisów prawa.

5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej inaczej, niż na podstawie obowiązku prawnego.

6) Dane osobowe będą przechowywane do czasu określonego na podstawie przepisów archiwizacyjnych.

7) Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem w granicach określonych przepisami.

8) Każda osoba posiada prawo do wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO.

9) Każda osoba posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe.

10) Podanie danych na podstawie zgody jest dobrowolne, w pozostałych przypadkach obowiązkowe.

11) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

21 Baza Lotnictwa Taktycznego
Połczyńska 32
78-301 Świdwin
tel. 261533252
fax. 261533757
21blt.dowodca@wp.mil.pl

    
  • BIP