21 Baza Lotnictwa Taktycznego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Tradycje

21. Baza Lotnictwa Taktycznego

 I.   Tradycje i symbolika

   21. Baza Lotnictwa Taktycznego jest jednostką przeznaczoną do planowania, organizowania i realizacji działań bojowych eskadrami lotniczymi oraz do organizowania i realizacji zadań w zakresie zabezpieczenia logistycznego jednostek wojskowych, pododdziałów i instytucji w przydzielonym obszarze odpowiedzialności. Stacjonuje w garnizonie Świdwin.

Tradycje

Decyzją MON nr 499/MON z dnia 28 grudnia 2010 roku baza dziedziczyi kultywuje tradycje następujących jednostek:

- 40 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego (1951–1971)

- 86 Batalion Łączności (1968–1998)

- 47 Ruchome Warsztaty Remontu Lotniczego (1951–1957)

- 47 Polowe Warsztaty Lotnicze (1957–1999)

- 28 Ruchomy Warsztat Naprawy Samochodów (1966–1999)

- 19 Batalion Radiotechniczny (1968–1995)

- 40 Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego (1971–1982)

- 48 Eskadra Lotnicza (1978–1990)

- 1 Centrum Dowodzenia Bojowego Armii Lotniczej (1978–1983)

- 40 Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego (1982–1999)

- 1 Centrum Dowodzenia Bojowego Wojsk Lotniczych Frontu (1983–1990)

- 1 Centrum Dowodzenia Bojowego Lotnictwa (1990–1995)

- 1 Ośrodek Dowodzenia Lotnictwa (1995–2001)

- 8 Eskadra Lotnictwa Taktycznego (2000–2010)

- 39 Eskadra Lotnictwa Taktycznego (2000–2003)

- 40 Eskadra Lotnictwa Taktycznego (2000–2010)

- 11 Baza Lotnicza (2000–2002)

- 21 Baza Lotnicza (2000–2010)

 Sztandar

 

 

   21. Baza Lotnictwa Taktycznego odziedziczyła sztandar po 21. Bazie Lotniczej na podstawie decyzji MON Nr 499/MON z dnia 28 grudnia 2010 roku. Akt nadania miał miejsce w dniu 25 maja 2002 r.

 

 

 

Święto i nazwa wyróżniająca    

 Minister Obrony Narodowej decyzją nr 499/MON z dnia 28 grudnia 2010 roku ustanowił datę dorocznego święta 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego  w Świdwinie
w dniu 1 lipca.

 

Oznaka rozpoznawcza


   Odznaka rozpoznawcza 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego ma wymiary 70x70mm, wykonana jest techniką haftu komputerowego. Zaprojektowana w kształcie koła o średnicy 70 mm ze srebrnym tłem symbolizującym pierwsze malowanie samolotów. Na obrzeżu znajduje się szachownica lotnicza, symbolizująca przynależność Bazy do Sił Powietrznych.
W polu odznaki czarna sylwetka samolotu Su-22 będącego na wyposażeniu bazy. Nad samolotem napis 21. BLT – oznaczająca skrót nazwy. 

 

 

 

Odznaka pamiątkowa

 

    Odznaka pamiątkowa 21 Bazy Lotniczej o wymiarach 45 x 30 mm, wykonana jest z metalu metodą tłoczenia i zgrzewania. Zaprojektowana w kształcie rombu, w złotym obramowaniu. Na jej podstawie umieszczone są nałożone elementy dwóch sylwetek samolotów w kolorze khaki, symbolizując gotowość
do zabezpieczenia działań lotnictwa. Na lewej, białej stronie odznaki, nałożony jest herb Świdwina – miejsca stałej dyslokacji 21 BLot. Środkowy element odznaki w kolorze szarym to symbol lotnictwa
i pasa startowego. Natomiast zielony kolor po prawej stronie odznaki, symbolizuje logistykę, zabezpieczenie i zaopatrzenie. Biało – czerwona szachownica, symbolizuje przynależność bazy do Sił Powietrznych.

 

 

 

 

II.   Sala Tradycji (Izba Pamięci)

 

    1)     Sala tradycji powstała w 1980 roku, znajduje się w budynku nr 12, 78-301  Świdwin, ul. Połczyńska 32, kustoszem sali tradycji jest  mł. chor. Jacek DAŚKO, remont oraz modernizacja Sali Tradycji wykonany został w roku 2017.

    2)    W skład wyposażenia Sali tradycji wchodzą tablice poglądowe które przedstawiają historię polskiego lotnictwa oraz dzieje świdwińskiego garnizonu, gabloty w których znajdują się pamiątkowe ryngrafy, odznaczenia, medale oraz makieta samolotu su-22 , a także kombinezony pilotów.