21 Baza Lotnictwa Taktycznego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacja o przetwarzaniu danych pracownika

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) informuję, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Dowódca 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego, ul. Połczyńska 32, 78-301 Świdwin

2)  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – 21blt@ron.mil.pl,  telefonicznie: 261 533 252

3) Dane osobowe pracownika będą przetwarzane w związku z realizacją stosunku pracy:

- w celu uzasadnianych potrzeb pracodawcy, np. komunikowanie się po godzinach pracy na podstawie zgody, t. j. art. 6 ust. 1 lit. a RODO

- w celu realizacji umowy o pracę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO

- w celu realizacji zadań nałożonych na pracodawcę w związku z art. 221 Kodeksu Pracy oraz innych przepisów szczegółowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO

- w celu żywotnych interesów pracownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO

- w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu pracodawcy, m. in. wydawania legitymacji służbowych, kontaktu w sprawie pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

- w celu wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez pracodawcę w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej pracownika i jego najbliższych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b RODO

4) Odbiorcą danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania
na podstawie umowy powierzenia danych w/w celów oraz mogą być podmioty działające na podstawie przepisów prawa.

5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej inaczej, niż na podstawie obowiązku prawnego.

6) Dane pracownika będą przetwarzane do czasu odwołania zgody lub rozwiązania stosunku łączącego pracownika z 21. BLT, a także w okresie archiwizacji.

7) Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem w granicach określonych przepisami.

8) Każdy pracownik posiada prawo do wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO.

9) Każdy pracownik posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna,
iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe.

10) Podanie danych na podstawie zgody jest dobrowolne, w pozostałych przypadkach obowiązkowe.

11) Dane pracownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

21 Baza Lotnictwa Taktycznego
Połczyńska 32
78-301 Świdwin
tel. 261533252
fax. 261533757
21blt.dowodca@wp.mil.pl

    
  • BIP