21 Baza Lotnictwa Taktycznego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje o przetwarzaniu danych w systemie monitorowania

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) informuję, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Dowódca 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego, ul. Połczyńska 32, 78-301 Świdwin

2)  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – 21blt@ron.mil.pl, telefonicznie: 261 533 252

3) Dane osobowe osoby zarejestrowanej przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, mienia  oraz dobrego imienia Administratora  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub art. 222 Kodeksu Pracy,

4)      Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 90 dni.

5)      Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6)   Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych (po uprzedniej anonimizacji innych osób) oraz do ograniczenia przetwarzania.

7)      Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8)      Dane osoby zarejestrowanej przez system monitoringu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

21 Baza Lotnictwa Taktycznego
Połczyńska 32
78-301 Świdwin
tel. 261533252
fax. 261533757
21blt.dowodca@wp.mil.pl

    
  • BIP