21 Baza Lotnictwa Taktycznego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje

Jak corocznie Dowódca 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego

wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Lotniska Wojskowego Świdwin organizuje Piknik Lotniczy w dniu 27.06.2020r.

 

USTALENIA ORGANIZACYJNE:

 

1. Ustalono ostateczny termin przesyłania Wniosków o rezerwację miejsca na stoisko handlowe/wystawowe podczas Pikniku Lotniczego w Świdwinie w dniu 27 czerwca 2020r.  do dnia 22.05.2020r.

 

Formularz wniosku do pobrania

 

2. W pierwszej kolejności miejsca na stoiska będą przydzielane podmiotom/osobom, które wspomogą organizację  Pikniku.

3. Wykaz podmiotów/osób fizycznych, którym przydzielono stoiska handlowe/wystawowe zostanie opublikowany w witrynie Internetowej 21. BLT w terminie do dnia 12.06.2020r. Rozpatrywane będą wyłącznie prawidłowo wypełnione wnioski, zgodnie z załączoną do nich instrukcją oraz zawierające wymagane zgody i zobowiązania.

4. Podmioty/osoby, którym zostaną przydzielone numery stanowisk handlowych oraz osoby, które będą prowadziły działalność na tych stoiskach są zobowiązane do:

- Prowadzenia sprzedaży/działalności promocyjnej wyłącznie w zakresie   asortymentu wskazanego w pkt. 7 złożonego wniosku oraz w obrębie wyznaczonego stoiska.

  Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia niektórych grup  asortymentu.

- Przestrzegania pozostałych ustaleń organizacyjnych oraz porządkowych Organizatora i wyznaczonych przez niego przedstawicieli.

- Czytelnego oznakowania stoiska ze wskazaniem: nazwy stoiska/firmy, nazwiska kierownika/właściciela stoiska, adresu i numeru telefonu.

- Utrzymania czystości na terenie i wokół stoiska, poprzez wystawienie własnych koszy z workami na odpady. Usuwanie worków z odpadami do ustawionych na terenie lotniska właściwych kontenerów.

- Posiadania na stoisku z urządzeniami grzewczymi podstawowego sprzętu ppoż. tj. gaśnicy i koca gaśniczego.

W przypadku stwierdzenia przez Organizatora lub osobę przez niego upoważnioną  naruszeń w tym zakresie, Organizator zastrzega sobie prawo do cofnięcia zgody na prowadzenie sprzedaży/działalności promocyjnej na takim stanowisku.

5. Wjazd na teren lotniska będzie odbywał się bramą wjazdową od miejscowości Smardzko.

Organizator umożliwia wjazd w rejon przydzielonego stoiska handlowego już w dniu 26.06.2020r. w godz. 16.00 – 19.00. Jednakże nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w tym miejscu mienie oraz nie wyraża zgody na pozostawanie osób po godz. 19.00.

W dniu 27.06.2020r. wjazd pojazdów na stoiska handlowe wyłącznie   w godz. 06.00–08.00.

6. Po przydzieleniu numeru stoiska zadeklarowane kwoty wsparcia dla Stowarzyszenia Przyjaciół Lotniska Wojskowego Świdwin, należy wpłacić na konto Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Koszalinie nr 15 1540 1043 2104 8105 5267 0001          
z dopiskiem „Piknik Lotniczy – Świdwin 2020 – stoisko nr …….” w terminie do dnia 12.06.2020r.

 

7. Organizator do kontaktów roboczych w zakresie organizacji i nadzoru nad stoiskami handlowymi/wystawowymi upoważnił mjr Pawła BARYŁĘ tel. 261532737, 
kom. 665331481 oraz ppłk Artura GŁUŚNIEWSKIEGO, tel. 261532863,
kom. 519038133. (do godz. 15:30)

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

21 Baza Lotnictwa Taktycznego
Połczyńska 32
78-301 Świdwin
tel. 261533252
fax. 261533757
21blt.dowodca@wp.mil.pl

    
  • BIP