21 Baza Lotnictwa Taktycznego

BIP

Jednostka powstała na mocy Zarządzenia Ministra Obrony Narodowej nr PF 74/Org z 15.07.1999 roku w sprawie zmian organizacyjnych w Wojskach Lotniczych i Obrony Powietrznej oraz na podstawie rozkazu Dowódcy 2 Korpusu Obrony Powietrznej nr PF 57 z 26.08.1999 roku w sprawie zmian organizacyjnych w 2 Korpusie Obrony Powietrznej. Jednostka przyjęła nazwę 11 Baza Lotnicza.

Od 01 stycznia 2002 roku, rozkazem Ministra Obrony Narodowej nr PF 30/Org./P5 z 05.04.2001 roku jednostka nosi nazwę 21. Baza Lotnicza.

21. Baza Lotnictwa Taktycznego jest największą jednostką wojskową w naszym garnizonie oraz oddziałem gospodarczym, którego głównym zadaniem jest zabezpieczenie logistyczne eskadr lotniczych oraz zapewnienie sprawnego przebiegu szkolenia lotniczego.

       Z dniem 1 lipca 2010 roku 21. Baza Lotnicza w wyniku połączenia z 7 elt, 8 elt i 40 elt została przeformowana w 21 Bazę Lotnictwa Taktycznego. Podstawą do zmian była decyzja Ministra Obrony Narodowej Nr Z-31/Org./P1 z dnia 25.08.2009r. w sprawie zmian organizacyjnych w Siłach Powietrznych i Decyzja Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Nr Pf-35/Org.SSG/ZOiU-P1 MON z dnia 14.05.2010r. w sprawie wprowadzenia etatu 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego.

go-up
Kontakt

21 Baza Lotnictwa Taktycznego
Połczyńska 32
78-301 Świdwin
tel. 261533252
fax. 261533757
21blt.dowodca@wp.mil.pl

    
  • BIP