21 Baza Lotnictwa Taktycznego

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
29 czerwca 2021
PIKNIK LOTNICZY 2021
W dniu 03.07.2021 r. Dowódca 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego zaprasza wszystkich chętnych na piknik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dowódca

21. Bazy Lotnictwa Taktycznego

płk  pil. mgr inż. Bartłomiej MEJKA

serdecznie zaprasza miłośników lotnictwa

oraz wszystkich chętnych na

PIKNIK LOTNICZY 2021

który odbędzie się na terenie lotniska wojskowego

w Świdwinie w dniu 03.07.2021 r.

 

plakat 

Regulamin organizacji i uczestnictwa w imprezach związanych z uroczystymi obchodami święta 21 BLT organizowanej przez 21 Bazę Lotnictwa Taktycznego wraz z Stowarzyszeniem Miłośników Lotniska Wojskowego Świdwin w trakcie trwania epidemii wirusa SARS-COV-2 w Polsce

 

1.         W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce, obowiązującymi przepisami  w tym m.in. z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 06.maja 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego wszyscy Uczestnicy wydarzenia są zobowiązani do przestrzegania następujących zasad bezpieczeństwa:

a)        zachowywania minimum 1,5 m ostępu od innych, niespokrewnionych osób biorących udział w Wydarzeniu zasłanianiu ust i nosa przy pomocy maseczek;

b)        korzystania ze środków dezynfekcji zapewnionych przez Organizatora (Uczestnicy wydarzenia mają obowiązek dezynfekcji dłoni przy wejściu na Teren wydarzenia);

c)         przy wejściu i wyjściu na Teren wydarzenia ustawiania się w kolejce   z  zachowaniem dystansu minimum 1,5 m od innej osoby;

d)        stosowania się do poleceń obsługi, służb informacyjnych i  porządkowych oraz innych osób wyznaczonych przez Organizatora dotyczących bezpieczeństwa;

2.         Organizator ma czas trwania Wydarzenia zapewnia:

a)        środki do dezynfekcji rąk dla Uczestników wydarzenia;

b)        wydzieloną strefę dla publiczności o powierzchni zapewniającej zachowanie dystansu minimum 1,5 m między Uczestnikami Wydarzenia.

3.         Udział w Wydarzeniu jest jednoznacznym oświadczeniem uczestnika,  że:

a)        jego stan zdrowia jest dobry oraz nic nie wskazuje na zakażenie koronawirusa  SARS-COV-2;

b)        nie jest zakażony koronawirusem SARS-COV-2;

c)         w okresie ostatnich 14 dni poprzedzających wydarzenie oraz aktualnie nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;

d)        w okresie ostatnich 14 dni poprzedzających Wydarzenie nie miał kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem SARS-COV-2 lub chorą na COVID-19;

4.         W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od udziału w Wydarzeniu u Uczestnika wystąpią objawy zakażenia koronawirusem SARS-COV-2 lub choroby COVID-19 zobowiązuje się on niezwłocznie poinformować o tym fakcie właściwy miejscowo służby sanitarne i epidemiologiczne, a także Organizatora oraz podjąć niezbędne kroki według wskazań GIS dostępnych na stronie internetowej www.gov.pl/web/koronawirus.

Zdjęcia

generuj pdf
go-up
Kontakt

21 Baza Lotnictwa Taktycznego
Połczyńska 32
78-301 Świdwin
tel. 261533252
fax. 261533757
21blt.dowodca@wp.mil.pl

    
  • BIP