21 Baza Lotnictwa Taktycznego

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
15 września 2021
OFERTY PRACY W 21.BLT
Praca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie,

poszukuje kandydata na stanowisko –
TECHNIK – branża budowlana – cały etat

 

Miejsce wykonywania pracy: 21. Baza Lotnictwa Taktycznego  –  Zespół Zabezpieczenia Trzebiatów.

Wymagania:

 • znajomość tematyki utrzymania obiektów budowlanych
 • umiejętność redagowania pism,
 • wykształcenie średnie techniczne o profilu budowlanym
 • znajomość przepisów Ustawy: Prawa Budowlanego;
  • bardzo dobra znajomość programów biurowych: Excel, Word;
  • dyspozycyjność, dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, samodzielność;
  • umiejętność pracy pod presją czasu, bardzo dobra organizacja czasu pracy, umiejętność podejmowania decyzji i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych;
  • mile widziane – umiejętność obsługi programu kosztorysowego;

Zakres obowiązków:

 • nadzór nad eksploatacją budynków, budowli i stałych urządzeń technicznych, sieci i urządzeń 
 • wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych i energetycznych;
 • udział w odbiorach robót remontowych i konserwacjnych;
 • prowadzenie dokumentacji urządzeń podozorowch
 • udział w wykonywaniu przeglądów i sporządzanie protokołów z kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych;

Oferujemy:

 • pracę w przyjaznym zespole,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • miłą atmosferę pracy.
 • benefity z Funduszu Socjalnego (m.in.: „Wczasy pod Gruszą”, dofinansowanie do działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej, dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, bony)
  • pożyczki na cele mieszkaniowe nieoprocentowane
  • możliwość korzystania z KKOP
  • możliwość wykupu legitymacji na przejazdy PKP - 50%
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne
  • możliwość szkoleń oraz podnoszenia kwalifikacji
  • okresowe wyróżnienia dodatkową premią, lub urlopem nagrodowym;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. (DO POBRANIA)

Miejsce składania dokumentów:

21. Baza Lotnictwa Taktycznego

ul. Połczyńska 32,  78-301 Świdwin

Kancelaria jawna z dopiskiem „Rekrutacja ZZ Trzebiatów”

Termin składania ofert do 24.09.2021r.

 

*Kandydaci zakwalifikowani do etapu pierwszego, zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej telefonicznie.

 

 

21. Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie,

poszukuje kandydata na stanowisko –
Magazynier magazynu żywnościowego

Miejsce wykonywania pracy: 21. Baza Lotnictwa Taktycznego – ZESPÓŁ ZABEZPIECZENIA MIROSŁAWIEC

Forma pracy: pełen etat

Wymagania:

a)    wykształcenie min średnie i 2 lat stażu pracy;

b)    poddanie się procedurze sprawdzającej zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych;

c)     dobra organizacja pracy;

d)    dyspozycyjność i komunikatywność;

e)    mile widziane doświadczenie w pracy magazyniera;

Zakres wykonywania zadań:

Prowadzenie gospodarki magazynowej -  produktów żywnościowych;

Oferujemy:

 • pracę w przyjaznym zespole;
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • miłą atmosferę pracy;
 • benefity z Funduszu Socjalnego (m.in.: „Wczasy pod Gruszą”, dofinansowanie do działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej, dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, bony)
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne;
 • pożyczki na cele mieszkaniowe nieoprocentowane;
 • możliwość korzystania z KKOP;
 • możliwość wykupu legitymacji na przejazdy PKP - 50%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a)    CV,

b)    list motywacyjny,

c)     oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. (DO POBRANIA)

Miejsce składania dokumentów:

21. Baza Lotnictwa Taktycznego

ul. Połczyńska 32

78-301 Świdwin

Kancelaria jawna z dopiskiem „Rekrutacja ZZ Mirosławiec”

Termin składania ofert do 24.09.2021r.

Kandydaci zakwalifikowani do etapu pierwszego, zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej telefonicznie.

 

 

 

21. Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie,

poszukuje kandydata na stanowisko –
pomoc kuchenna

 

 Miejsce wykonywania pracy: 21. Baza Lotnictwa Taktycznego, –  Zespół Zabezpieczenia Mirosławiec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Forma pracy: pełen etat

Rodzaj umowy: umowa  na czas określony -  na zastępstwo

Wymagania:

 •  umiejętność pracy w grupie;
 • dyspozycyjność i komunikatywność;
 • mile widziane doświadczenie w pracy w gastronomii,

Oferujemy:

 • prace w przyjaznym zespole,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • miłą atmosferę pracy.
 • benefity z Funduszu Socjalnego (m.in.: „Wczasy pod Gruszą”, dofinansowanie do działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej, dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, bony)
 • pożyczki na cele mieszkaniowe
 • możliwość korzystania z KKOP
 • możliwość wykupu legitymacji na przejazdy PKP - 50%
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. (DO POBRANIA)

Miejsce składania dokumentów:

21. Baza Lotnictwa Taktycznego

ul. Połczyńska 32

78-301 Świdwin

Kancelaria jawna z dopiskiem „Rekrutacja ZZ Mirosławiec”

Termin składania ofert do 24.09.2021r.

* Kandydaci zakwalifikowani do etapu pierwszego, zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej telefonicznie.

 

 

21 Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie,

poszukuje kandydata na stanowisko –

KONSERWATOR 

Miejsce wykonywania pracy: 21. Baza Lotnictwa Taktycznego, ul. Połczyńska 32,  78-301 Świdwin.

Podstawowy zakres obowiązków na stanowisku:

a)    umiejętności wykonywania drobnych prac remontowo-budowlanych (prace naprawcze: hydrauliczne, elektryczne, sanitarne);

b)    prace konserwacyjne, usuwanie bieżących awarii.

Wymagania:

a)    wykształcenie zasadnicze zawodowe;

b)    poddanie się procedurze sprawdzającej zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych;

c)     umiejętność  i doświadczenie w wykonywaniu różnych prac naprawczych i  konserwacyjnych ;

d)    dobra organizacja pracy;

e)    mile widziane doświadczenie w pracy przy pracach elektrycznych  lub hydraulicznych;

f)      dyspozycyjność i komunikatywność umiejętność samodzielnej pracy, komunikatywność, rzetelność, uczciwość.

Oferujemy:

a)    prace w przyjaznym zespole,

b)    zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,

c)     miłą atmosferę pracy.

d)    benefity z Funduszu Socjalnego (m.in.: „Wczasy pod Gruszą”, dofinansowanie do działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej, dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, bony)

e)    pożyczki na cele mieszkaniowe nieoprocentowane

f)      możliwość korzystania z KKOP

g)    możliwość wykupu legitymacji na przejazdy PKP - 50%

h)    dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a)    CV,

b)    list motywacyjny,

c)     oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. (DO POBRANIA)

Miejsce składania dokumentów:

21. Baza Lotnictwa Taktycznego

ul. Połczyńska 32

78-301 Świdwin

Kancelaria jawna z dopiskiem „Rekrutacja  - konserwator”

   Termin składania ofert do 28.09.2021r.

21.BLT zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.

*Kandydaci zakwalifikowani do etapu pierwszego, zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej telefonicznie.

 

 

 

generuj pdf
go-up
Kontakt

21 Baza Lotnictwa Taktycznego
Połczyńska 32
78-301 Świdwin
tel. 261533252
fax. 261533757
21blt.dowodca@wp.mil.pl

  
 • BIP